Domov

Od 1.1.2019 máme nový názov Centrum pre deti a rodiny Martin

Podporte nás

Všetkým darcom ďakujeme za pomoc. Budeme vďační všetkým, ktorí sa aj v budúcnosti rozhodnú nás akýmkoľvek spôsobom podporiť.

Číslo bankového účtu

IBAN : SK88 8180 0000 0070 0042 2731

SWIFT CODE : SPSRSKBA

Ďakujeme Vám

Kontakt

Centrum pre deti a rodiny, ul. Hviezdoslavova 62, 036 01  Martin

Telefónne kontakty:

Riaditeľka : 0905 336 029, Mgr. Alena Matejová

Sociálny úsek: 0908 966 107

Ekonomický úsek: 0917 136 211

Zdravotný úsek: 0918 926 952

Výchovný úsek: 0902 789 300

Pevná ústredná linka: 043/4132631

E-mailové kontakty:

riaditel.Martin@ded.gov.sk (riaditeľka Mgr. Alena Matejová)

sekretariatded@stonline.sk  (sekretariát)

socsestraded@stonline.sk   (sociálne oddelenie Mgr. Laščeková, Mgr. Stašíková, Mgr. Kolibíková)

hlavsestraded@stonline.sk (PaM odd. Ing. Pavlovičová, zastupujúca – Uhliariková)

ekonomded@stonline.sk (ekonomické odd. –  p. Kiššová)

veducided@stonline.sk    (ekonomické oddelenie – Ing. Koššuthová)

vychusekdedmt@gmail.com (výchovný úsek – Mgr. Urbanová – koordinátorka)

psychologdedmt@gmail.com (psychologička Mgr. Francúzová II. odd., zastupujúca – Mgr. Capková)

npdei3@centrummartin.sk (ambulantná a terénna sociálna práca)

Súkromné mailové adresy používané so súhlasom zamestnancov:

lblubka@gmail.com (psychologička –  PhDr. Beňadiková)

IČO: 17335604

DIČ: 2020598877