Centrum pre deti a rodiny Martin

Hviezdoslavova 62

036 01 Martin

IČO: 17335604
DIČ: 2020598877

Telefónne kontakty:

Riaditeľka centra: 0905 336 029

Sekretariát: 043/4132631

Ekonomicko – prevádzkový úsek: 0917 136 211

Hlavná sestra: 0918 926 952

Koordinátor výchovného úseku: 0902 789 300

Úsek starostlivosti o deti (sociálny pracovník centra): 0908 966 107

Sociálny pracovník NPDEI NS III.: 0915732271

Psychológ NPDEI NS III.:  0915731649

Pohotovostný mobil: 0915 694 960

E-mailové kontakty:

riaditel.martin@ded.gov.sk  (riaditeľka centra)

sekretariat@centrummartin.sk (sekretariát)

uctaren@centrummartin.sk (ekonomicko-prevádzkový úsek)

socialne@centrummartin.sk (sociálne pracovníčky centra)

pam@centrummartin.sk (referent personalistiky a miezd)

npdei3@centrummartin.sk (sociálne pracovníčky a psychologička NP DEI NS III.)

hlavnasestra@centrummartin.sk (hlavná sestra centra)

psychologcdrmt@centrummartin.sk (psychológovia centra)

 

Centrum pre deti a rodiny Martin