Centrum pre deti a rodiny Martin

Hviezdoslavova 62

036 01 Martin

IČO: 17335604
DIČ: 2020598877

Telefónne kontakty:

Riaditeľka centra: 0905 336 029

Sekretariát: 043/4132631

Vedúci Ekonomicko – prevádzkového úseku: 0917 136 211, 0915 976 090

Hlavná sestra: 0918 926 952

Sociálny pracovník – koordinátor SRK: 0902 789 300

Vedúci Úseku starostlivosti o deti: 0908 966 107

Sociálny pracovník NPDEI NS III.: 0915732271

Psychológ NPDEI NS III.:  0915731649

Sociálni pracovníci: 0918 767 648

Psychológovia: 043/413 26 31

E-mailové kontakty:

riaditel.martin@ded.gov.sk  (riaditeľka centra)

sekretariat@centrummartin.sk (sekretariát)

uctaren@centrummartin.sk , pam@centrummartin.sk (Vedúci Ekonomicko – prevádzkového úsekuVedúci Ekonomicko – prevádzkového úseku)

socialne@centrummartin.sk (Vedúci Úseku starostlivosti o deti, Sociálni pracovníci )

npdei3@centrummartin.sk (Sociálni pracovníci NPDEI NS III, Psychológ NPDEI NS III.)

hlavnasestra@centrummartin.sk (Hlavná sestra)

psychologcdrmt@centrummartin.sk (Psychológovia)

 

Centrum pre deti a rodiny Martin